slika

Kontaktne informacije

Naslov:

Trg osvobodilne fronte 7,

1000 Ljubljana


Tel: 041 359 260

051 606 005

Preventivni ukrepi za delavce skupine SŽ v povezavi z koronavirusom

Skladno z informacijami državnih organov in Ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarjamo delavce SŽ-ja, da dosledno uresničujejo preventivne uk...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/akti svps/ukrepiszkoronavirus.pdf

Sum na okužbo na koronavirus SARS-CoV-2

Kako ravnam po prihodu z območja, kjer se pojavlja koronavirus SARS CoV-2, ali menim, da sem bil v stiku z okuženo osebo.

http://www.sindikat-svps.si/shared_images/galerije/sum_na_okuzbo_koronavirus_protokol_za_drzavljane.jpg

Zapisnik 56. redne seje Odbora za gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Atomske toplice/zapisnik56rednesejeodborazagzpk-24022020.pdf

SEZNAM TERMINOV LETOVANJA V POČITNIŠKIH KAPACITETAH SVPS NA JADRANU ZA LETO 2020

OBRAZCE ZA PRIJAVO LAHKO DOBITE V RUBRIKI POČITNIŠKE KAPACITETE

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/POČITNIŠKE KAPACITETE 2020/terminiletovanjavpocitniskihkapacitetahsvpsnamorju-prilogarazpisa2020.doc

Razpis 2020 - počitniške kapacitete SVP Slovenije

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI SVPS PRIJAVITE SE NA RAZPIS ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET V LASTI SVPS ZA LETO 2020 ....

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/POČITNIŠKE KAPACITETE 2020/razpis-pocitniskekapacitete2020.doc

Božično novoletna voščilnica predsednika SVP Slovenije Dejana Žoleka

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/bozicnonovoletnavoscilnica2020.pdf

Zahvala izvoljenega člana SD SŽ VIT d.o.o. Robert Müllnerja za podporo na volitvah

SPOŠTOVANI SODELAVCI SŽ VIT D.O.O., SLUŽBE ZA TEHNIČNO-VAGONSKO DEJAVNOST Volitve za člane SD SŽ VIT d.o.o. so za nami in uradni rezultati so pokazali, da je bila tudi na let...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/zahvalaizvoljenegaclanasdszvitrobertamullnerjazavisokopodporonavolitvah.pdf

Sklep o razpisu volitev za člane SD SŽ VIT d.o.o.

 V SŽ VIT, d.o.o.. se razpišejo tajne in neposredne volitve za člane Sveta delavcev SŽ VIT, d.o.o., ki bodo potekale od vključno 12.11. do vključno 14.11.2019.... 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/sklep_o_razpisu_volitev_za_clane_sd_sz-vit.pdf

Zapisnik 14. redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 08.10.2019

 Dne 08.10.2019 je v prostorih SŽ VIT potekalA 14. redna seja .....

Zapisnik 14. redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 08.10.2019

Zapisnik 32. redne seje SD KPD 10.09.2019

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/zapisnik32rednesejesdkpd10092019.pdf

Ribji piknik 2019

 Dne, 05. 09.2019 je bil v organizaciji sindikalnih enot Koper in Sežana – N. Gorica organiziran 03. tradic...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Razno/ribjipiknik2019.pdf

Srečanje SVPS Simonov zaliv 2019

V nedeljo, 23.06.2019 je na plaži v Simonovem zalivu potekalo 29. tradicionalno srečanje Sindikata vozovnih preglednikov Slovenije. Za razliko od sobote, ko je tudi v Slovenskem ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/flash/reportazaiz29.pdf

Slavnostna podelitev priznanj jubilantom

Zadnji dan v mesecu maju so Slovenske železnice priredile tradicionalno podelitev priznanj in jubilejnih ur tistim delavcem, ki so s svojim delom n...

http://www.sindikat-svps.si/novice/slavnostna-podelitev-priznanj-jubilantom.html?0

Nogometna ekipa SŽ na turnirju v Pescari osvojila 1. mesto

Nogometna ekipa SŽ na turnirju v Pescari osvojila 1. mesto Pod pokroviteljstvom SŽ d.o.o. in na pov...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Razno/brochureenglishversionultimissimamontesilvano2019-converted.pdf

Zapisnik 13. redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 15.04.2019

13. redna seja SD SŽ VIT d.o.o. 15.04.2019

Zapisnik 55. seje Odbora za GZPK 15.04.2019

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/zapisnik55rednesejeodborazagzpk-15042019.doc

Razširjena seja SD KPD 27/28.11.2018

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet%20delavcev/20181127-28razsirjenasejasdkpd.pdf

31.redna seja SD KPD 22.10.2018

 

31. redna seja SD KPD 31.10.2018

12. redna seja SD SŽ VIT d.o.o. 15.10.2018

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/12ssd151018.pdf

Reportaža iz 28. tradicionalnega srečanja SVPS Rače 2018

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/reportazaiz28.pdf

Novo v galeriji-slike iz srečanja SVPS 2018

 

http://www.sindikat-svps.si/galerija/slike-race-2018.html?0

11. redna seja SD SŽ VIT d.o.o. 18.06.2018

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet delavcev/11ssd180618.pdf

30. redna seja SD KPD 19.06.2018

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet delavcev/30ssd190618.pdf

29. redna seja SD KPD 23.04.2018

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet delavcev/29ssd230418.pdf

28. redna seja SD KPD 10.04.2019

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/28ssd100418.pdf

10. redna seja SD SŽ VIT d.o.o. 09.04.2018

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/10ssd090418.pdf

Zapisnik 53. redne seje Odbora za GZPK 09.04.2018

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Atomske toplice/zapisnik53rednesejeodborazagzpk-09042018.pdf

Obvestilo zaposlenim delavcem skupine SŽ

Administrator spletne strani SVPS objavlja obvestilo zaposlenim delavcem Skupine SŽ...

Obvestilo zaposlenim delavcen skupine SŽ

Zgodovina SVPS VIII. del

V zadnjem, VIII. delu kronologije bomo opisali delovanje SVPS med leti 2015 in 2017...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Zgodovina SVPS/zgodovinasvpsviiidel.pdf

Razpis in terminski plan koriščenja počitniških kapacitet v lasti SVPS - sezona 2018

http://www.sindikat-svps.si/novice/razpis-in-terminski-plan.html?0

Zgodovina SVPS VII. del

V VII. delu zgodovine SVPS bomo opisali obdobje delovanja sindikata med leti 2011 in 2014...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Zgodovina SVPS/zgodovinasvpsviidel.pdf

Volitve za člane G.O. SVPS in delegate Skupščine SVPS 2018-2022

http://www.sindikat-svps.si/novice/volitve-za-clane-go.html?0

Zgodovina SVPS VI. del

Zgodovina SVPS-obdobje delovanja med leti 2007-2010...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/kolektivna/zgodovinasvpsvidel.pdf

Zgodovina SVPS V. del

Spoštovani V novo leto vstopamo z V. delom  kronologije našega sindikata....

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/zgodovinasvpsvdel.pdf

Zgodovina SVPS IV. del

Spoštoovani bralci IV. poglavje zgodovine SVPS bo opisovalo obdobje od....

Zgodovina SVPS 4. del

Zgodovina SVPS III. del

Spoštovani V mesecu novembru nadaljujemo z objavo kronologije delovanja SVPS ....

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/flash/zgodovinasvpsiiidel.pdf

Zgodovina SVPS II. del

Spoštovani V drugem delu kronologije  objavljamo  zgodovino SVPS  od ustanovitve  leta 1989,  pa do obdobja velike stavke leta 1997...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/zgodovinasvpsiidel.pdf

Zgodovina SVPS I. del

Spoštovani V sklopu priprav na praznovanje  20. obletnice reprezentativnosti SVPS  bomo v rubriki  intervju  začeli objavljati obsežno kronologijo o delovan...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/osnutekzgodovinasvpsidel.pdf

Reportaža iz 27. tradicionalnega srečanja SVPS Šmohor 2017

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/reportazaiz27tradicionalnegasrecanjasvpssmohor2017.pdf

Novo v galeriji -slike iz srečanja SVPS Šmohor 2017

http://www.sindikat-svps.si/galerija/slike-iz-srecanja-svps.html?0

Zahvala Dejana Žoleka ob izvolitvi za predsednika SVPS

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/zahvalagzolekaclanstvuobizvolitvizapredsednikasvps.pdf

Borba za pridobitev beneficirane dobe za vozovne preglednike 1974.pdf

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/borbazapridobitevbeneficiranedobezavozovnepreglednike1974.pdf

Intervju meseca aprila 2017-Danijel Pirc

 Spoštovani bralci V mesecu aprilu 2017 gostimo preglednika vagonov TP Tezno Danijela Pirca...

http://www.sindikat-svps.si/gost-spletne-strani-svps/april-2017/

Razpis-počitniške kapacitete v lasti SVPS sezona 2017

 Spoštovani Obveščamo vas, da se je od 14.03.2017 mogoče prijaviti na razpis za dodelitev počitniških kapacitet na Jadranu za sezono 2017... 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Mobilna hiša Kozarice/razpis-pocitniskekapacitete2017.pdf

Po hudi bolezni nas je zapustil naš predsednik in ustanovitelj SVP Slovenije Avdo Mešić

Po hudi bolezni nas je zapustil Avdo  Mešić, ustanovitelj in predsednik SVPS..

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/govorobsmrtiavdamesica.pdf

Obvestilo o zaprtju počitniške kapacitete v Podčetrtku za sezono 2017

Spoštovani Obveščamo vas, da v sezoni 2017 ne bo mogoč najem počitniške kapacitete v Podčetrtku&#...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Atomske toplice/obvestiloozaprtjupocitniskekapacitetevpodcetrtku.pdf

Intervju meseca februarja 2017- sekretar SVPS Robert Müllner

V mesecu februarju 2017 gostimo sekretarja SVPS Roberta Müllnerja...

http://www.sindikat-svps.si/gost-spletne-strani-svps/februar-2017/

Intervju meseca januarja 2017-predsednik SVPS Dejan Žolek

Spoštovani člani in članice SVP Slovenije. Tudi v letu  2017 bomo nadaljevali z našo spletno rubriko mesečni gost. K pogovoru smo povabili predsednika SVPS.....

Intervju meseca januarja 2017-predsednik SVPS Dejan Žolek

Voščilo predsednika SVPS

 Božično-novoletno voščilo predsednika SVP Slovenije

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Razno/elimvam.pdf

Vabilo na predavanje: 11. Kongres športa za vse

Pozdravljeni Bliža se čas 11. Kongresa športa za vse , ki ga organizira OKS ZŠZ skupaj s ŠUS v času sejma Narava – zdravje 25. in 26. Novembra 2016 na Gospodarskem razstavi...

11. Kongresa športa za vse
http://www.sindikat-svps.si/shared_files/vabilonakongres2016.pdf

Zapisnik 05 redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 10.10.2016

 Dne 10.10.2016 je potekala 05 redna seja SD SŽ VIT d.o.o. ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet delavcev/05ssd101016.pdf

Zapisnik 23 redne seje SD KPD 11.10.2016

Dne 11.10.2016 je potekala 23 redna seja SD KPD...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet delavcev/23ssd111016.pdf

Novo v galeriji-slike udeležencev srečanja ob 30 obletnici končanja šole za preglednike vagonov

 

Slike udeležencev srečanja ob 30 obletnici končanja šole za preglednike vagonov 2016

Novo v galeriji - slike enodnevnega izleta z barko 2016

Dne, 02. 09. 2016 je SVPS SE Koper organizirala enodnevni izlet z barko po Slovenski obali.

http://www.sindikat-svps.si/galerija/slike-izlet-z-barko.html?0

Zapisnik 22. redne seje SD KPD 23.06.2016

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet delavcev/22ssd230616.pdf

Zapisnik 04. redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 21.06.2016

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet delavcev/04ssd210616.pdf

Reportaža iz 26 tradicionalnega srečanja SVPS - Lisca 2016

Spoštovani V rubriki galerija dobite slike iz srečanja SVPS 2016

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Lisca%202016/reportazaiz26tradicionalnegasrecanjasvpslovenije.pdf

Vabilo-26 tradicionalno srečanje SVP Slovenije - Lisca 2016

Vabilo - 26 tradicionalno srečanje SVP Slovenije-Lisca 2016

Pozor - v počitniških kapacitetah v lasti SVP Slovenije je na voljo še nekaj prostih terminov

Vse informacije o zasedenosti počitniških kapacitet  dobite v rubriki  prosti termini

Zapisnik 03. redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 06.04.2016

Dne 06.04. 2016 je potekala 03. redna seja SD SŽ VIT d.o.o. ...

03. redna seje SD SŽ VIT d.o.o. 06.04.2016

Zapisnik 21. redne seje SD KPD 23.03.2016

 Dne, 23.03.2016 je potekala 21. redna seja SD KPD....

zapisnik21redne seje sd kpd 23032016.pdf

Razpis 2016 in termini letovanja za počitniške kapacitete na Jadranu 2016

Odbor za gospodarjenje s počitniškimi kapacitetami S V P Slovenije obvešča članstvo SVPS in ostalo zainteresirano javnost, da je razpis za koriščenje počitniških kapacitet...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/TSI/razpis-pocitniskekapacitete2016.doc

20. redna seja SD KPD 12.01.2016

 

20 redna seja SD KPD 12.01.2016

Božično novoletno voščilo predsedstva SVP Slovenije

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/bozicnonovoletnovoscilopredsedstvaclanstvusvps.pdf

Obvestilo zaposlenim o poteku volitev v SD SŽ VIT d.o.o.

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/20151120-obvestilozaposlenimvdruzbiszvitoizvoljenihpredstavnikihvsvetdelavcevdruzbeszvitdoo.pdf

Zapisnik 19. redne seje SD KPD 03.11.2015

Dne 03.11.2015 je potekala 19 redna seja SD KPD... 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet%20delavcev/19sejasdkpdzdne03112015.pdf

Podpora Evropski državljanski pobudi za Pravičen promet v Evropi

 Spoštovani člani SVPS,

http://www.sindikat-svps.si/novice/podpora-evropski-drzavljanski-pobudi.html?0

Zapisnik 18 redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 06.10.2015

 

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/VIT/18rednasejasdszvitzdne06102015.pdf

Sklep o razpisu volitev v SŽ VIT d.o.o.

V prilogi vam pošiljamo Sklep o razpisu volitev za člane Sveta delavcev SŽ VIT, d.o.o., ki je bil sprejet 6.10.2015 na 18. seji SD SŽ VIT, d.o.o.

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/20151006-skleporazpisuvolitevvsdszvitdoo.pdf

Zapisnik 18. redne seje SD KPD 01.09.2015

 Dne 01.09.2015 je potekala 18. redna seja SD KPD ....

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Svet%20delavcev/18sejasdkpdzdne01092015.pdf

Zbiranje podpisov za spremembo Zakona o minimalni plači

Vse slovenske sindikalne centrale smo pristopile k akciji zbiranja podpisov za spremembo Zakona o minimalni plači. S spremembo želimo odpraviti nepravično ureditev in solidarno ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/POBUDA%20ZA%20SPREMEMBO%20ZAKONA%20O%20MINIMALNI%20PLA%C4%8CI/letak_sprememba-definicije-minimalne-place.pdf

Zapisnik 17 redne seje SD KPD 27.05.2015

 Dne 27.05.2015 je potekala 17 redna seja SD KPD...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/zapisnik17rednesejesdkpd27052015.pdf

Zapisnik 17. redne seje SD SŽ VIT d.o.o. 26.05.2015

 Dne 26.05.2015 je potekala 17.  redna seja SD SŽ VIT d.o.o. .....

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/17rednasejasdszvitzdne26072015.pdf

Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije ima novo počitniško kapaciteto

Z velikim veseljem vam sporočamo, da so  člani G.O. SVP Slovenije na svoji 05. redni seji soglasno potrdili nakup nove počitniške kapacitete v kampu Miran  v...

http://www.sindikat-svps.si/novice/pozor-svps-ima-novo.html?0

Zavezništvo sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije

Sindikalno zavezništvo proti prodaji podjetij v energetiki in prometu Deset sindikatov iz energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti je sklenilo zavezništvo z na...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/sindikalnozaveznistvoprotiprodajipodjetijvenergetikiinprometu.pdf

Novosti pokojninskih načrtov ODPZ -povzetek sestavil predsednik SZS Alternativa Zdenko Lorber

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Razno/novosti_pokojninskih_nartov_odpz.pdf
Internetni časopis VITraž
Povezava na VITraž, časopis SŽ-VIT

Copyright © 2010 - 2020 SVPS. Vse pravice pridržane

Izdelava spletnih strani: 
Kreativne ideje